Konferenca STAR-VITAL: Zdravje delovno aktivne populacije

18. 9. 2020 9.00 | Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

Projekt STAR-VITAL   

 

 

 

Univerza na Primorskem (Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za management)

v sodelovanju s partnerji projekta STAR-VITAL:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

 

vabi

na znanstveno in strokovno konferenco

ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE

 

  Portorož | 18. september 2020

KONFERENCA JE PRESTAVLJENA V SPLETNO OKOLJE!

  

O konferenci

V sklopu projekta STAR-VITAL (Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev), se bo, 18.9.2020 preko spleta, odvijala znanstvena in strokovna mednarodna konferenca »ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE«.

Udeležba na konferenci je za vse udeležence BREZPLAČNA, prijava pa zaradi omejenega števila mest obvezna. Program konference se bo osredotočil na zdravstvene probleme delovno aktivnih, predstavljene bodo aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi, in bo potekal v sklopu naslednjih vsebinskih področij - sekcij konference:

  • OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE
  • PREHRANA IN HIDRACIJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE
  • UPORABA IKT NA PODROČJU ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE
  • FIZIOTERAPEVTSKE IN KINEZIOLOŠKE PRILOŽNOSTI PRI DELOVNO AKTIVNI POPULACIJI

V popoldanskem delu programa bo sledila okrogla miza z vabljenimi predstavniki pristojnih ministrstev, delodajalskih združenj in sindikatov, zdravstvenih zavarovalnic ter drugih pomembnih akterjev in odločevalcev, katere osrednja tematika bo iskanje ustreznih sistemskih rešitev ter oblikovanje predlogov za spremembo politik in regulative na področju varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest.

Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom iz prakse, vodilnim kadrom v podjetjih in njihovim delavcem ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok. K brezplačni aktivni in pasivni udeležbi na konferenci ste tako vabljeni vsi, ki lahko neposredno ali posredno prispevate k zdravju delovno aktivne populacije.

Rok prijave za slušatelje oziroma pasivne udeležence je 20. avgust 2020. Prijavite se lahko TUKAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 O projektu

V Projektu STAR–VITAL podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja delavcev, predvsem starejših zaposlenih. Projektne aktivnosti so zaradi različnih potreb in zmožnosti podjetij prilagojene in oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop.


Aktivnosti projekta so zasnovane po Modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Podjetja, ki jih vabimo k vključitvi v projekt, pridobijo strokovno analizo obstoječega stanja na področju promocije zdravja, t.j. ugotovitev ključnih priložnosti za izboljšave in pomanjkljivosti. Delodajalci bodo seznanjeni s poglavitnimi razlogi absentizma in prezentizma, z ukrepi za zdravju prijazno ureditev delovnih mest (ergonomija), načini obvladovanja stresa, priporočili zdrave prehrane ter ustreznostjo managerskih in kadrovskih praks. Podjetjem zagotavljamo tudi coaching za vodje, usposobimo odgovorne za izvajanje ukrepov ter nudimo prilagojena orodja za spremljanje stanja na področju zagotavljanja zdravja na delovnem mestu in aktivnega staranja. Nudimo tudi vso strokovno podporo pri organizaciji oziroma uvajanju predlaganih sprememb. 

 

Namen dogodka je udeležencem približati vsebino projektnih aktivnosti v obliki delavnic, ki bodo potekale v podjetjih.

  

 

 

10. marec 2020 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo