Konferenca STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

18. 9. 2018 | Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

Projekt STAR-VITAL   

 

 

 

Univerza na Primorskem (Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za management)

v sodelovanju s partnerji projekta STAR-VITAL:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

 

vabi

na konferenco

Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

STAR-VITAL

 

 

Izola ǀ 18. september 2018
Fakulteta za vede o zdravju ǀ Polje 42

 

 

O projektu

V projektu STAR–VITAL podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene. Ker se potrebe in zmožnosti podjetij razlikujejo, so projektne aktivnosti oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop k uvajanju ukrepov in k identifikaciji ter prebujanju interesov tako posameznikov kot podjetij.

Aktivnosti projekta so zasnovane po modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije oziroma štirih dimenzij, na katerih je treba načrtno in kontinuirano izvajati aktivnosti v organizacijah. Podjetja, ki jih vabimo k vključitvi v projekt, pridobijo strokovno analizo obstoječega stanja na področju promocije zdravja, tj. ugotovitev ključnih priložnosti za izboljšave in pomanjkljivosti, pri čemer bodo ugotovljeni razlogi absentizma in prezentizma, stanje na področju zdravju prijazne ureditve delovnih mest (ergonomija), obvladovanja stresa in prehrane in ustreznosti managerskih in kadrovskih praks. Na podlagi analize nato za podjetje pripravimo nabor konkretnih, podjetju prilagojenih ukrepov in aktivnosti na različnih področjih: prehrana, ergonomija, obvladovanje stresa, podaljševanje (učinkovite) delovne aktivnosti starejših zaposlenih ... Podjetjem nato zagotovimo coaching za vodje in usposobljenost odgovornih za izvajanje ukrepov ter prilagojena orodja za spremljanje stanja na področju zagotavljanja zdravih delovnih mest in aktivnega staranja. Nudimo tudi vso strokovno podporo pri organizaciji oziroma pri uvajanju predlaganih sprememb tako, da skupaj izdelamo strategijo ravnanja s starejšimi zaposlenimi.

Namen dogodka je podrobneje predstaviti projektne aktivnosti, ki bodo potekale v podjetjih, koristi za podjetja in pričakovani angažma s strani podjetij.

 

Program konference

12.45–14.15

Pričetek dogodka s pozdravnim nagovorom (Predavalnica 1)

Predstavitev »STAR-VITAL intervencije v podjetjih«; vodja projekta STAR-VITAL, Klemen Širok, UP FVZ

Predstavitev »Prehrana in zdravje na delovnem mestu«; Simona Perčič, NIJZ

Predstavitev »Skrb za lastno zdravje, gibalna (ne)aktivnost in ergonomska ureditev delovnega mesta«; Nejc Šarabon in Matej Voglar, UP FVZ

14.15–14.30

Odmor s kavo (Predavalnica 1)

14.30–15.30

 

Predstavitev »Spoprijemanje s stresom pri delu«; Ana Arzenšek in Maja Meško, UP FM

Predstavitev »Komunikacija in spreminjanje stališč zaposlenih«; Mirna Macur in Katja Pesjak, FZAB

15.30

Zaključek konference (Avla)

 

 

15.45–16.30

 

Predstavitev »Anamneza in vrednotenja ukrepov krepitve zdravja v delovnem okolju za boljšo in kakovostno starost v podjetjih«; Matija Vodopivec, UP FM

Predstavitev bo namenjena kliničnim mentorjem UP FVZ v okviru Dneva mentorjev, Predavalnica 4 UP FVZ, 3. nadstropje.

Vaša udeležba nam bo v spodbudo pri našem delu v prihodnje. 
Prosimo Vas, da prisotnost sporočite na elektronski naslov stasa.pirkmaier@ozs.si ali na telefonsko številko: 01 583 08 16, najpozneje do 10. septembra 2018.

 

        

 

5. september 2018 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo