Konferenca: ZADRUGA – POSLOVNI MODEL PRIHODNOSTI

6. 12. 2016 16.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B7

konferenca 

 

   

Fakulteta za management Univerze na Primorskem
in
Središče Rotunda

v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Območno službo Koper,

 

organizirata konferenco

 

ZADRUGA – POSLOVNI MODEL PRIHODNOSTI 

 

Koper ǀ 6. december 2016 ǀ ob 16. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B7

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

O konferenci

Zadružništvo večinoma povezujemo s kmetijstvom, a je veliko več kot to. Danes obstajajo številne zadruge, ki delujejo na različnih področjih in omogočajo posameznikom iz vseh strok razvoj lastnih potencialov.

Predstavljajo pa tudi alternativo za drugačno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetništvo. Zadruge so usmerjene v razvoj dejavnosti in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, ki omogočajo prijetno in stimulativno okolje za vsakega zaposlenega.

Konferenca bo namenjena splošni predstavitvi delovanja zadrug in pregledu dobrih praks. Hkrati pa bo odlična priložnost za druženje in mreženje s strokovnjaki in ostalimi mladimi, ki prav tako kot vi iščejo svoje mesto na trgu dela. Morda pa najdete somišljenike za ustanovitev lastne zadruge?

Konferenca bo organizirana v okviru predmeta Sodobni izzivi podjetništva pri prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel na magistrskem študijskem programu druge stopnje Inoviranje in podjetništvo.

Program konference

16.00–17.00

Predavanje
Jadranka Vesel: Prednosti in pasti zadružništva

 

17.15–18.30

Predstavitev dobrih praks
Soglasnik, Zadrugator in EtriSkupnost

 

18.30–19.00

Neformalno druženje in priložnosti za mreženje ob pogostitvi

 

 

Dodatne informacije:
po telefonu 051 458 410
oz. 059 047 121 ali po e-pošti info@sredisce-rotunda.si oz. doris.gomezelj@fm-kp.si

 

Sponzorja in donatorja konference:

 

 

 

28. november 2016 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo