Konference 3/4

 • Lastovke UP 2019: Inovativno s tehnologijo do znanja

  8. 3. 2019 9.00 | Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Obala 11 A

  Po uspešno izvedeni lanskoletni konferenci pod okriljem Fakultete za management Univerze na Primorskem se bodo letošnje Lastovke UP iz Kopra selile v Portorož. Gostitelj konference je Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem.

 • Projekt iBlue: Prihodnost navtične industrije - dobiček, zeleno, družbeno odgovorno

  15. 11. 2018 10.00 | Fakulteta za management, Trg Brolo 12, INNOlab

  V okviru dogodka vam bomo predstavili inovativno metodologijo za transformacijo poslovnega modela in način, kako jo podjetja lahko implementirajo za posodobitev svojega poslovanja, s čimer lahko dosežejo večjo konkurenčnost v panogi ob hkratnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

 • Konferenca STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

  18. 9. 2018 | Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

  V projektu STAR–VITAL podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene.

 • 15. FREM: Upravljanje globalnih raznolikosti (Koper)

  10. 5. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12

  Festival raziskovanja ekonomije in managementa je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

 • 15. FREM: Upravljanje globalnih raznolikosti (Škofja Loka)

  25. 4. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1

  Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

 • 15. FREM: Upravljanje globalnih raznolikosti (Celje)

  19. 4. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5a

  Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

 • Lastovke UP 2018: Inovativno s tehnologijo do znanja

  9. 3. 2018 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12

  Projektna skupina InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja Univerze na Primorskem vabi na prve Lastovke UP. Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu in predstavitvi primerov dobre rabe IKT v fizičnem in navideznem...

 • Fakulteta za management Univerze na Primorskem v sodelovanju s partnerji organizira mednarodno znanstveno konferenco MIC 2018 z naslovom Managing Global Diversities, ki bo potekala od 30. maja do 2. junija 2018 na Bledu.

 • MIC 2017: Managing the Global Economy

  24. 5. 2017 | Monastier di Treviso (Benetke), Italija

  Mednarodno znanstveno konferenco MIC 2017 organizira Fakulteta za management Univerze na Primorskem v sodelovanju z Moskovsko šolo ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova (Rusija), Fakulteto za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraja Dobrila iz Pulja (Hrvaška), združenjem Association for the...

 • Konferenca: ZADRUGA – POSLOVNI MODEL PRIHODNOSTI

  6. 12. 2016 16.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B7

  Konferenca bo namenjena splošni predstavitvi delovanja zadrug in pregledu dobrih praks. Hkrati pa bo odlična priložnost za druženje in mreženje s strokovnjaki in ostalimi mladimi, ki prav tako kot vi iščejo svoje mesto na trgu dela.

Družbena omrežja

Kazalo