Laboratorij za vzajemno učenje - projekt POW-BRIDGE

24. 11. 2020 10.00 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

projekt POW-BRIDGE 

 

 

Delo na projektu se nadaljuje kljub ukrepom za zajezitev epidemije. Po uspešno opravljenem sestanku strateškega odbora projekta, ki je potekal 29.septembra 2020, so v polnem teku priprave na naslednji dogodek: Laboratorij za vzajemno učenje (angl.; Mutual learning Lab), ki ga bomo organizirali na naši Fakulteti.

 

 

Gre za učno dejavnost, ki temelji na ugotovitvah do sedaj opravljenih raziskovalnih aktivnosti, namenjena pa je čim bolj natančni opredelitvi izzivov (težav) pri implementaciji zakonodaje na področju napotenih delavcev ter poenotenju razumevanja teh izzivov med projektnimi partnerji.

Na Laboratoriju za vzajemno učenje, ki bo potekal dne 24. novembra 2020 v organizaciji Fakultete za management,  se bo zbralo več kot 30 udeležencev iz partnerskih organizacij projekta – predstavnikov delodajalskih združenj, sindikatov ter oblastnih/nadzornih organov. Izmenjali si bodo svoje znanje in mnenja o 5 različnih temah, ki so se na podlagi rezultatov dosedanjega raziskovanja izkazale kot najbolj pomembne. Laboratorij za vzajemno učenje bo potekal v šestih vzporednih sekcijah, poseben termin pa bo namenjen tudi mreženju udeleženih partnerjev.

Teme, o katerih bodo udeleženci razpravljali na dogodku, se nanašajo na naslednje izzive:

  1. dostop do informacij in strokovna podpora delodajalcem, ki napotujejo svoje delavce na delo v tujino;
  2. spoštovanje zakonodaje (evropske in nacionalne) na področju napotovanja delavcev;
  3. čezmejno sodelovanje;
  4. napotovanje tujih državljanov v države EU;
  5. skrb za varstvo in zdravje napotenih delavcev.

Več o težavah in problemih, s katerimi se srečujejo delodajalci pri pošiljanju delavcev na delo v druge države Evropske unije lahko preberete TUKAJ.

Tekst: prof. dr. Elizabeta Zirnstein

 

 

 

19. november 2020 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo