Lastovke UP 2018: Inovativno s tehnologijo do znanja

9. 3. 2018 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12

InoTeZ 2018   

 

 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem

 

organizira

 

konferenco

Lastovke UP 2018:
INOVATIVNO S TEHNOLOGIJO DO ZNANJA

 

Koper ǀ 9. marec 2018 ǀ od 9. ure naprej
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12

 

 

O konferenci

Projektna skupina InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja Univerze na Primorskem (UP) vabi na prve Lastovke UP. Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu in predstavitvi primerov dobre rabe IKT v fizičnem in navideznem prostoru. Konferenca Lastovke UP se izvaja v okviru Tedna odprtega učenja.

Na konferenco ste vabljeni vsi, ki ste z uporabo IKT v visokem šolstvu povezani: učitelji in sodelavci ter tudi strokovni delavci, dekani in prodekani. Vabljena tudi druga zainteresirana javnost.

 

Na konferenci lahko aktivno sodelujete
 • s predstavitvijo svojih izkušenj rabe IKT (15–20 min)
 • z izvedbo delavnice rabe IKT (20–30 min).

 

Pomembni datumi
 1. Prijava aktivne udeležbe: naslov in povzetek prispevka, v obsegu do največ 300 besed, pošljite do 25. 2. 2018 na e-poštni naslov: lastovkeup@upr.si.
 2. Objava programa konference: 2. 3. 2018
 3. Prijava udeležbe brez prispevka: 6. 3. 2018
 4. Konferenca: 9. 3. 2018.

 

Okvirni program konference

9.00–9.30 Pozdravni nagovor

9.30–10.00 Predstavitev projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja

10.00–10.15 Odmor

10.15–11.40 Predstavitev prispevkov/Delavnica

11.40–12.00 Odmor

12.00–13.30 Predstavitev prispevkov/Delavnica

13.30–14.00 Kosilo

14.00–15.15 Okrogla miza: Izzivi odpiranja visokega šolstva

Končni program konference

Programski odbor
 • Viktorija Florjančič, predsednica programskega odbora, UP Fakulteta za management
 • Šarolta Godnič Vičič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica
 • Stanko Pelc, UP Pedagoška fakulteta in Fakulteta za humanistične študije
 • Boštjan Žvanut, UP Fakulteta za vede o zdravju
 • Branko Kavšek, UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

Organizacijski odbor
 • Viktorija Florjančič – vodja organizacijskega odbora
 • Mojca Kleva Kekuš
 • Anja Curk Repič
 • Sonja Rutar

 

Dodatne informacije

lastovkeup@upr.si

 

 

Vabljeni!

 

Izvedba konference je del aktivnosti projekta InoTeZ, Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu, ki se financira iz sredstev MIZŠ in ESS, zato sta sodelovanje in udeležba na konferenci brezplačna.

                                                                                   

16. februar 2018 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo