MIC 2016: Managing Global Changes

1. 6. 2016 | Hotel Park Plaza Histria, Pulj, Hrvaška

MIC 2016 

 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem

in 

Fakulteta za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraj Dobrila iz Pulja (Hrvaška)
Moskovska ekonomska fakulteta Moskovske državne univerze (Rusija)
Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA)
Society for the Study of Emerging Markets (ZDA) 

 organizirajo

mednarodno znanstveno konferenco

MIC 2016:
MANAGING GLOBAL CHANGES

 

Pulj, Hrvaška ǀ 1.–4.  junij 2016
Hotel Park Plaza Histria ǀ Verudella 17

 

O konferenci

Fakulteta za management Univerze na Primorskem organizira v sodelovanju s Fakulteto za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraj Dobrila iz Pulja (Hrvaška), Moskovsko ekonomsko fakulteto Moskovske državne univerze (Rusija), združenjem Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA) ter društvom Society for the Study of Emerging Markets (ZDA) mednarodno znanstveno konferenco Management International Conference 2016 (MIC 2016). Konferenca bo potekala od 1. do 4. junija 2016 v hotelu Park Plaza Histria v Pulju na Hrvaškem. Konference se bo udeležilo več kot 200  udeležencev, predstavljenih bo 158 prispevkov iz 32 držav.

Letošnja konferenca nosi naslov Managing Global Changes in se usmerja v upravljanje globalnih sprememb. Nove tehnologije, internet in novi načini komuniciranja, globalizacija, spremembe političnega okolja in vzpon razvijajočih se trgov, vse večja energetska poraba, finančna kriza, recesija, spreminjajoči se trg dela in kompleksno gospodarsko okolje, demografske spremembe, revščina, vse večja neenakost med ljudmi, podnebne spremembe … so samo nekatere od globalnih sprememb v zadnjih desetletjih, ki so izziv tako za gospodarstvo kot za družbo v celoti. Če hočemo te spremembe obvladati, moramo razviti nove smernice gospodarskega razvoja in politik upravljanja, ki temeljijo na trajnostnosti. Cilj konference je obravnavati različne vidike upravljanja globalnih sprememb, s posebnim poudarkom na ekonomiji, financah, turizmu in energetiki, hkrati pa udeležencem ponuditi možnost, da razpravljajo tudi o drugih vprašanjih globalnega razvoja.

Slavnostna otvoritev konference MIC 2016 bo v četrtek, 2. junij 2015. Udeležence bodo pozdravili vodja konference dr. Suzana Laporšek, prorektor Univerze na Primorskem dr. Rok Strašek, dr. Dean Sinković s Fakultete za ekonomijo in turizem Univerze Juraj Dobrila iz Pulja, dr. Dean Fantazzini z Moskovske ekonomske fakultete Moskovske državne univerze in dr. Ali Kutan, Society for the Study of Emerging Markets. Slavnostna govornika bosta dr. Zdeněk Drábek s Fakultete za družbene vede Karlove univerze v Pragi in samostojni svetovalec za lokalni gospodarski razvoj prof. dr. Milford J. B. Bateman z Univerze St. Marys v Halifaxu (Kanada), gostujoči predavatelj za področje ekonomije na Univerzi Juraj Dobrila.

V okviru MIC 2016 bosta organizirani tudi dve delavnici za doktorske študente in panel z uredniki mednarodnih znanstvenih revij.

Program konference in zbornik povzetkov mednarodne znanstvene konference MIC 2016 sta dosegljiva na spletni strani konference.

 

 

 

30. maj 2016 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo