Mladi raziskovalec – kdo, kaj in zakaj?

15. 12. 2022 15.00 | Fakulteta za management, Koper, P6

DAN MLADIH RAZISKOVALCEV

 

 

MLADI RAZISKOVALEC - KDO, KAJ IN ZAKAJ?

 Dogodek je namenjen zaposlenim in doktorskim študentom.

ČETRTEK, 15. december 2022 | 15.00 | P6

 

Eden najpomembnejših gonil gospodarske rasti in socialno-ekonomske blaginje so raziskave in inovacije (R&I). Medtem ko imajo raziskave ključno vlogo v gospodarstvu, ki temelji na znanju, so inovacije bistvene za zagotavljanje intelektualnega kapitala, potrebnega za rast takšnega sistema.

Univerze imajo poslanstvo prenašati znanje prek povezovanja raziskovalnega in izobraževalnega dela. Raziskovalna aktivnost univerz je vitalnega pomena za razvoj in napredek človeškega uma. Za izpolnjevanje tega poslanstva imajo univerze posebno odgovornost za usposabljanje novih raziskovalcev – mladih raziskovalcev. Nujnost spodbujanja mladih raziskovalcev postane še toliko bolj pomembna, ko se upoštevajo vsi nastajajoči izzivi, kot so staranje prebivalstva, zeleni prehod, podnebne spremembe, neenakosti ali povečano povpraševanje po visokokvalificirani delovni sili.

V Sloveniji je financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev pomemben instrument znanstvene politike, ki ga izvaja Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS). Program Mladi raziskovalec spodbuja in širi ustvarjalnost in inovativnost mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in ozavešča o soodgovornosti za razvoj trajnostnega, zelenega in vključujočega okolja. Kot kažejo podatki za leto 2021, ARRS financira več kot 200 mladih raziskovalcev, skoraj enakomerno porazdeljenih po spolu. Fakulteta za management trenutno usposablja dva mlada raziskovalca, Jana Frančeškina in Barbaro Švagan, ki se izobražujeta na dveh različnih, a enako pomembnih področjih raziskovanja: trajnostni turizem in prihodnost dela.

Poleg promocije pomena kariere mladih raziskovalcev bo ta dogodek ponudil možnost za razpravo o institutu mladih raziskovalcev. Skozi prizmo mladih raziskovalcev, bo predstavljen okvir programa MR in raziskovalnih tem, ki jih obravnavata. Naši mladi raziskovalci so na različnih stopnjah svojega raziskovanja, zato njihove razprave o pričakovanjih, problemih, motivaciji in raziskovanju niso enotne.

Dogodek je odprt za študente doktorskega študijskega programa tretje stopnje ter zaposlene. 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite na dogodku!

 


12. december 2022 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo