Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT 2021

18. 3. 2021 9.00 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

NPOT 2021 

 

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s

Fakulteto za management Univerze na Primorskem

organizira 6. znanstveno konferenco z naslovom 

NOVE PARADIGME ORGANIZACIJSKIH TEORIJ

NPOT 2021

 

MS Teams e-okolje | 18. marec 2021 | ob 9:00

 

 

Z letošnjo izvedbo konference se po dosedanjih odličnih odzivih ponovno osredotočamo v naš največji potencial – doktorje znanosti, ki so zaključili svoj doktorski študij. Ob njih zremo tudi v množico naših doktorandov, ki vneto raziskujejo in ob tem zorijo v lik bodočega doktorja znanosti. Prvi so svoje prispevke k znanosti že oblikovali in uspešno zagovarjali svoje doktorske disertacije, drugi pa v tem raziskovanju še iščejo dodatne ideje za izboljšanje svojih doktorskih raziskav.

Prepričani smo, da če k tej ciljni množici udeležencev dodamo še doktorje znanosti in doktorande iz ostalih domačih in tujih fakultet ter jih animiramo k izmenjavi mnenj in predlogov, lahko dosežemo sinergijske ustvarjalne presežke. Tako jih vljudno vabimo k aktivni udeležbi s predstavitvijo svojih doktorskih raziskav.

Ker pa je fakulteta skupnost študentov in profesorjev, se nam zdi smiselno, v dokaz verodostojnosti pa zadostno, v ta »doktorski forum« povabiti tudi profesorje in raziskovalce, ki imajo izkušnje z mentorstvi doktorandom in svoje akademsko poslanstvo udejanjajo v svoji raziskovalni odličnosti. Ker nas zanima, s kakšnimi najnovejšimi raziskovalnimi izzivi se ukvarjajo, jih vljudno vabimo, da se nam pridružijo.

Na letošnji konferenci NPOT tako ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.

 

Vabimo vas, da kratek strukturiran povzetek s CV pošljete na npot@fos-unm.si najkasneje do 12. 2. 2021. Avtorji boste o sprejemu obveščeni do 19. 2. 2021.

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2021. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO (Indeksiranost: dLib, DOAJ, BOAI, EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google scholar, J-Gate, MIAR, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, WorldCat (OCLC)) oziroma Izzivi prihodnosti – IP (Indeksiranost: dLib, DOAJ, EBSCO, Google scholar, MIAR).

 


8. januar 2021 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo