Obisk Centra inovativnega podjetništva

25. 10. 2016 9.00 | Ljubljana

  obisk podjetja

 

 

V okviru predavanja pri predmetu

PRAVO DRUŽB IN DELOVNO PRAVO 

bo za študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Management 
v Škofji Loki

organiziran

OBISK CENTRA INOVATIVNEGA PODJETNIŠTVA,
ki deluje v okviru NLB

  

Ljubljana ǀ 25. oktober 2016 ǀ ob 9. uri

 

 

 

Obisk Centra inovativnega podjetništva bo organiziran v okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo pri izr. prof. dr. Matjažu Nahtigalu (Katedra za pravo). 

 

21. oktober 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo