Okrogla miza: Čemu študij teorije in politične misli v dobi hitrih ekspertiz?

7. 6. 2016 19.00 | Univerza na Primorskem, Koper, Titov trg 4, avla palače Armerija

okrogla miza 

 

 

Fakulteta za management in
Fakulteta za humanistične študije


vabita na okroglo mizo


ČEMU ŠTUDIJ TEORIJE IN POLITIČNE MISLI V DOBI HITRIH EKSPERTIZ?

 

 

V razpravi bodo sodelovali: 

dr. Vlasta Jalušič
Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

dr. Ernest Ženko
Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

dr. Tonči Kuzmanić
Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

dr. Primož Šterbenc
Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

dr. Andraž Teršek
Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Jasmina Smotlak
študentka Politologije

Arijana Radić
študentka Politologije

  

Koper ǀ 7. junij 2016 ǀ ob 19. uri
Univerza na Primorskem ǀ Titov trg 4 ǀ avla palače Armerija

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

Današnja situacija univerze, ki naj bi izobraževala predvsem za potrebe trga delovne sile, kaže na dva momenta naše globalizirane vsakdanjosti: na eni strani na specifičen položaj in umestitev novih generacij v ta svet, na drugi strani pa na način, kako sta razumljena teorija in temeljno raziskovanje danes.
Oboje ima izrazito politično dimenzijo odpiranja ali zapiranja možnosti in prostora za nove generacije. A glavno pri tem ni vprašanje nekakšnih "možnosti nasploh" (služba, stanovanje, dohodek itd.), ampak vprašanje, kakšna vrsta možnosti se odpira in česa bodo nove izobraženke in izobraženci sposobni? Ali bodo dobili takšno vrsto kompetenc, ki jim bodo pomagale začenjati nekaj zares novega v različnih smislih in situacijah, torej tudi v političnem smislu, ali pa takšno vrsto »kompetenc«, ki bo jih naredila za nemisleče in nedelujoče sužnje ekonomske globalizacije? Razprava ima namen odpreti nekatera ključna vprašanja, ki zadevajo vlogo teorije in njene praktičnosti v sodobnem svetu in podirati predsodke o tem, da je poučevanje teorije in politične misli nekaj, kar ne prispeva k reševanju problemov in praktični orientiranosti novih generacij.

Okrogla miza bo izvedena v okviru dejavnosti študijskega programa Politologija: študij politike, etike in družbe, ki ga skupaj izvajata članici Univerze na Primorskem Fakulteta za management in Fakulteta za humanistične študije. 

2. junij 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo