Predavanje: Trajnostni razvoj in znanost

5. 6. 2018 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

Evropski teden
trajnostnega razvoja na FM

  


V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja
Fakulteta za management Univerze na Primorskem

organizira

predavanje z naslovom

  

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZNANOST

Predaval bo dr. Sašo Dolenc.

 

Koper ǀ 5. junij 2018 ǀ ob 17. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Vabljeni tudi na druge dogodke, ki jih v okviru
Evropskega tedna trajnostnega razvoja na FM pripravljamo na Fakulteti za management.

 

Dr. Sašo Dolenc je fizik, filozof, publicist, prevajalec. Področja njegovega raziskovanja zajemajo predvsem filozofijo in zgodovino znanosti. Je soustanovitelj, urednik in koordinator Kvarkadabre, ki je spletni časopis za popularizacijo znanosti. Je sodelavec Frekvence X in Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njegov cilj je predvsem popularizacija znanosti, torej razlaganje znanstvenih konceptov na način, da jih lahko razume kdor koli.

 

Letos Evropa že četrtič obeležuje teden trajnostnega razvoja. Ta pobuda je povezana z leta 2015 sprejetimi 17 cilji trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030. Če smo v 70. letih prejšnjega stoletja še lahko zmajevali z glavo in dvomili o poročilu Rimskega kluba, ki je izražalo potrebo po omejevanju rasti ter skrbi za naravne vire in okoljske spremembe, potem danes pod težo znanstveno utemeljenih dokazov redefiniramo koncept trajnostnega razvoja. Poleg treh temeljnih stebrov, ekonomskega, okoljskega in družbenega, se snujejo poskusi oblikovanja dodatnih stebrov ter s tem poudarjanje trajnostnega razvoja kot tistega koncepta, ki prežema vse pore družbenega delovanja.

Dr. Sašo Dolenc bo predstavil trajnostni razvoj z vidika podatkov, dokazov, torej znanstvenih konceptov. Vidik, ki postaja vse pomembnejši ob razmahu najrazličnejših kvazi raziskav, ki nam punujajo dokončno resnico/-e in oblikujejo naša in siceršnja družbena stališča.

Dogodek je organiziran v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja, ki poteka od 30. maja do 5. junija 2018. Na Fakulteti za management smo razvili interdisciplinarno zasnovan podiplomski študijski program Management trajnostnega razvoja, ki ga že sedmo leto uspešno izvajamo skupaj s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za vede o zdravju in Fakulteto za turistične študije – Turistico.

 

30. maj 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo