Predstavitev teme doktorske disertacije - mag. Saša Heath-Drugovič

18. 5. 2022 12.00 | UP Fakulteta za management, Predavalnica 2

Predstavitev teme 

 

 

Obveščamo vas, da bo

 mag. Saša Heath-Drugovič

predstavila temo doktorske disertacije z naslovom 

  Konceptualni model implementacije kohezijske politike: primer celostnih teritorialnih naložb

 pod mentorstvom  prof. dr. Roberta Biloslava,

 

Fakulteta za management ǀ 18. maj 2022 ǀ ob 12.00 | Predavalnica 2

VABLJENI! 

13. maj 2022 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo