Razpis volitev v Študentski svet UP FM: rok za oddajo kandidatur

7. 11. 2019 8.00 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5

Študentski svet Fakultete za management na podlagi 60. člena Pravil UP FM in na podlagi 12. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale na sedežu fakultete v Kopru v četrtek, 7. novembra 2019. Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 12 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesta za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za absolvente dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija,
 • 1 mesto za študente doktorskega študija.

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih mest, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v soboto, 19. oktobra 2019, in se izteče v četrtek, 24. oktobra 2019.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-poštni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2019/20,
 • mesto za katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:

Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

»Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!«

Volilna komisija ŠS UP FM bo v ponedeljek, 28. oktobra 2019, potrdila vložene kandidature. Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.

Več na tej povezavi.

 

Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

 

 

18. oktober 2019 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo