Razprava: Premikanje meja zasebnosti na delovnem mestu

18. 5. 2016 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5, velika predavalnica

razprava  

 

 

Fakulteta za management

vabi na razpravo

PREMIKANJE MEJA ZASEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU

 

Sodelovala bosta 

mag. Andrej Tomšič
namestnik informacijske pooblaščenke, Informacijski pooblaščenec

Nada Čotar
preizkušena revizorka informacijskih sistemov,
Interes – informacijska tehnologija, razvoj in svetovanje, d. o. o. 

 

 

Razpravo bo moderirala
dr. Valentina Franca
Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

  

Koper ǀ 18. maj 2016 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5 ǀ velika predavalnica

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

Ali lahko delodajalec pregleduje elektronsko pošto zaposlenih ter spremlja njegove aktivnosti na internetu, je eno izmed žgočih vprašanj sodobnega delovnega prava. Nedavna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru romunskega državljana (Bărbulescu v. Romania) je to vprašanje ponovno vrnila na naslovnice tako medijev kot strokovne javnosti s tem, ko je potrdila upravičenost ravnanja delodajalca. Ta je namreč prepovedal uporabo interneta v zasebne namene na delovnem mestu, česar pa delavec ni upošteval, zato mu je delodajalec predočil njegovo komunikacijo na spletu, ki je bila očitno zasebne narave. Sledila je odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar je delavec izpodbijal na sodišču zlasti z argumentom neupravičenega posega v njegovo zasebnost. Evropsko sodišče za človekove pravice se je v tem primeru postavilo na stran argumentov delodajalca, kar odpira vrata novemu razumevanju zasebnosti na delovnem mestu in hkrati zbuja zaskrbljenost, do kod lahko delodajalec nadzira svoje zaposlene na delovnem mestu. Ali in kako je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice aktualna v slovenskem prostoru? Ali in kakšne posledice prinaša?

 

Mag. Andrej Tomšič je namestnik informacijske pooblaščenke. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005. 

Nada Čotar je preizkušena revizorka informacijskih sistemov v koprskem podjetju Interes d.o.o. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj s področja razvoja informacijskih sistemov, uvajanja in vodenja projektov prenove informacijskih sistemov, upravljanja in revizije informacijskih sistemov. Podjetje Interes se ukvaraja z se pri revizijah informacijskih sistemov srečuje z informacijskimi rešitvami za nadzor na delovnem mestu. 

 

 

12. april 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo