Trajnostni razvoj: plan B za planet, za Slovenijo?

19. 3. 2019 18.30 | Fakulteta za humanistične študije, Koper, Titov trg 5, predavalnica Levant 3

predavanje

  

 

V okviru

Tedna Univerze na Primorskem

bo na Fakulteti za humanistične študije
potekalo predavanje

  

TRAJNOSTNI RAZVOJ:
PLAN B ZA PLANET, ZA SLOVENIJO?

 Predaval bo prof. dr. Dušan Plut, geograf in ekolog.

 

 

Koper ǀ 19. marec 2019 ǀ ob 18.30
Fakulteta za humanistične študije ǀ Titov trg 5 ǀ predavalnica Levant 3

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

 

Svet temeljno zaznamujejo prekomerni pritiski na okolje in naraščajoča neenakost. Udejanjanje koncepta večplastnega trajnostno sonaravnega razvoja omogoča doseganje zmernega materialnega blagostanja za vse prebivalce znotraj nosilnosti okolja, a zahteva zlasti spremembo hierarhije vrednot in odmik od modela trajne rasti. Slovenija se po razpoložljivosti potencialov na prebivalca za udejanjanje trajnostnega razvoja uvršča v prvo desetino držav sveta.

Prof. dr. Dušan Plut je upokojeni profesor z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, geograf in ekolog, civilnodružbeni aktivist ter prepoznaven in dosleden borec za varstvo okolja in uveljavitev modela trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu.

 

 

Foto: pexels.com

11. marec 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo