Nastopno predavanje: Učinki novega Zakona o delovnih razmerjih na pravičnost in produktivnost

10. 9. 2019 14.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

nastopno predavanje 

 

 

 

Dr.  Matija Vodopivec,

kandidat za izvolitev v naziv,

bo imel v okviru postopka za izvolitev

javno preizkusno predavanje z naslovom

 

 

UČINKI NOVEGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH NA PRAVIČNOST IN PRODUKTIVNOST

 

 

Koper | 10. september 2019 | ob 14. uri
Fakulteta za management | Trg Brolo 12 | Kreativna učilnica INNOlab

 

 

Dr. Matija Vodopivec se ukvarja z raziskovanjem trga dela, zlasti v Sloveniji, in ima bogate izkušnje z ekonometrično analizo velikih podatkovnih zbirk podatkov na nivoju posameznika. Njegove delovne izkušnje vključujejo delo svetovalca pri nedavni publikaciji OECD-ja o trgu dela v Sloveniji, sodelovanje pri dveh raziskovalnih projektih Evropske centralne banke o prilagajanju plač v evrskem območju ter delo na projektu EU o razvoju strategij na področju socialnih politik v Sloveniji. Trenutno se raziskovalno ukvarja z vplivom dogodkov na trgu dela na zdravje ter nadaljnjim delom, povezanim s temo doktorske disertacije – vplivom zakonodaje o zaposlitveni varnosti na tokove delavcev in produktivnost v Sloveniji. Njegova bibliografija obsega 7 izvirnih znanstvenih člankov, objavil oz. kot soavtor je sodeloval pri objavi 14 prispevkov na znanstvenih konferencah. Med pomembnejše znanstvene objave se uvrščata članka v revijah Labour economics ter Eastern European Economics.

 

Za slovenski trg dela je že vsaj dve desetletji značilen problem dualnosti, saj nekateri delavci uživajo visoko stopnjo zaposlitvene varnosti, drugi pa ne. Predavanje bo predstavilo izsledke raziskave o učinkih leta 2013 uveljavljenega Zakona o delovnih razmerjih, uvedba katerega je imela cilj zmanjšati segmentiranost in povečati prožnost trga dela v Sloveniji.  Predavanje bo naslovilo naslednja vprašanja: v kolikšni meri je novi zakon dejansko prispeval k vzpostavitvi enakih pogojev za vse – ali je pomagal zmanjšati segmentacijo trga dela na delavce, zaposlene za nedoločen čas, in delavce, zaposlene za določen čas? Ali je mlajšim in starejšim brezposelnim izboljšal dostop do delovnih mest? Kako je reforma vplivala na tokove delovnih mest, torej na nadomeščanje obstoječih delavcev z novimi, ter na ustvarjanje in zapiranje delovnih mest? Kakšen je bil skupni vpliv na produktivnost podjetij? 

 

 

VABLJENI!

 

 

 

26. avgust 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo