Volitve v Študentski svet Fakultete za management

7. 11. 2019 9.00 | Fakulteta za management, Cankarjeva 5, v pritličju fakultete – avla pred knjižnico

volitve v ŠS UP FM 

 

 

Volilna komisija se je dne 28. oktobra 2019 sestala in pregledala vseh 13 pravočasno prispelih kandidatur. Nepopolnih kandidatur ni bilo, zato so potrdili vse. 

Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so:

1. letnik: Veronika Žarković

2. letnik: Una Stojković, Benjamin Kralj

3. letnik: Alen Jazbec, Vitjan Robi Bužan

Absolventi: Marinka Trebec, Gregor Gulič, Adimir Preradović Nasufović, Janja Klančar

Podiplomski študij: Jan Šahbaz PergarAndrej Gobina, Matej Kekič, David Knez

 

 

 

Koper ǀ 7. december 2019 ǀ od 9. do 17. ure
Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5 ǀ v pritličju fakultete – avla pred knjižnico 

 

Kdo lahko kandidira in voli?
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno v Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.
 
Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav ni v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.
 
Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.
 
Razpisana mesta v ŠS UP FM?

Razpisanih je 12 mest:

  • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesta za 3. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesti za absolvente dodiplomskega študija,
  • 3 mesta za študente podiplomskega študija,
  • 1 mesto za študente doktorskega študija.


V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih mest, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

 
 
 

 

4. november 2019 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo