Volitve v Študentski svet Fakultete za management

31. 3. 2021 9.00 | Fakulteta za management, Cankarjeva 5, v pritličju fakultete – avla pred knjižnico

volitve v ŠS UP FM 

 

 

Volilna komisija se je dne, 8. 3. 2021 sestala in pregledala prispele kandidature za volitve ŠS UP FM. Komisija je pregledala vseh 15 kandidatur, ki so pravočasno prispele.

Vse prejete kandidature so potrdili, ni bilo nepopolnih kandidatur.

Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so: 

1. letnik: Rebeka Žarković, Anže Boršnak

2. letnik: Veronika Žarković, Višnja Šiljić

3. letnik: Una Stojković, Benjamin Kralj

Absolventi: Vitjan Robi Bužan, Adimir Preradović, Gregor Gulič, Alen Jazbec

Podiplomski študij: David Knez, Matej Kekič, Tim Šuštar, Urška Orel, Marinka Jakomin

 

Volitve bodo potekale 

Koper ǀ 31. marec 2021 ǀ od 9. do 17. ure
Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5 ǀ v pritličju fakultete – avla pred knjižnico ali on-line (odločitev bo znana do 15. marca 2021)

POROČILO VOLILNE KOMISIJE ŠS UP FM

 

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev članov študentske sveta UP Fakultete za Management in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in UP Fakultete za Management.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest.

 
Razpisana mesta v ŠS UP FM?

Razpisanih je 12 mest:

  • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija,
  • 3 mesta za absolvente dodiplomskega študija,
  • 3 mesta za študente podiplomskega študija.

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih mest, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

 
 

 

9. marec 2021 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo