Z zdravo prehrano do povečanja zadovoljstva zaposlenih

29. 5. 2017 13.00 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

projekt PKP 

 

                                                 

Fakulteta za management
Univerze na Primorskem

in

podjetje Optiweb, spletne rešitve, d. o. o.
iz Škofje Loke

prirejata v okviru projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja dogodek 

 

Z ZDRAVO PREHRANO DO POVEČANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

  

Škofja Loka ǀ 29. maj 2017 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Partizanska 1 ǀ predavalnica 1

 

VABLJENI!

 

O projektu

Sodelujoči v projektu – Fakulteta za management Univerze na Primorskem in podjetje Optiweb, spletne rešitve, d. o. o., iz Škofje Loke – želijo s projektno načrtovano storitvijo izboljšati slabe prehranjevalne navade zaposlenih v podjetjih in s tem povečati zadovoljstvo zaposlenih, njihovo psihofizično in zdravstveno stanje ter zmanjšati neželeno fluktuacijo zaposlenih v podjetjih. Izmenjava znanj med izobraževalno in delovno organizacijo je trajen rezultat projekta, saj se bo sodelovanje nadaljevalo tudi po koncu projekta, predvsem prek vključevanja strokovnjakov iz podjetja v izobraževalni sistem (gostovanje strokovnjakov iz prakse na gostujočih predavanjih na fakulteti). Prav tako se bo po koncu projekta vsebinsko nadgrajeval in dopolnjeval tudi novi produkt. Zavedanje o pomenu zdravih prehranjevalnih navad je trajno, tudi učinki zdravega prehranjevanja so razvidni šele na dolgi rok – tudi s tega vidika gre za trajen, in ne začasen rezultat. 
Rezultati projekta bodo vplivali na širšo družbeno korist v smislu hitrejšega razvoja zdravih prehranjevalnih navad, ki zagotavljajo višjo stopnjo zdravja in zadovoljstva zaposlenih v podjetjih, kar bo posledično vplivalo na izboljševanje splošnega gospodarskega stanja. Projekt bo prispeval tudi k ozaveščenosti o pomembnosti zdravega prehranjevanja za zdravje, tako znotraj zaposlenih podjetja kot tudi v širši okolici.

Projekt je financiran v sklopu:
   

23. maj 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo