Zagovor doktorske disertacije - Andrej Jerman

27. 11. 2020 14.30 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Andrej Jerman

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MODEL KOMPETENC V PAMETNIH TOVARNAH: ŠTUDIJA PRIMERA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

 

 Mentor: prof. dr. Andrej Bertoncelj

Somentor: doc. dr. Borut Kodrič

 

 

Koper ǀ 27. november 2020 ǀ ob 14.30 uri
Fakulteta za management ǀ e-okolje ZOOM

DOSTOP DO ZAGOVORA V E-OKOLJU

Opomba: vsi udeleženci zagovora morajo imeti med zagovorom video povezavo in mikrofon izključen, da med zagovorom ne motijo kandidata in članov komisije.

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

Industrija 4.0 je v organizacije prinesla spremembe glede kadrov in njihovih kompetenc. Izzivi, s katerimi se že srečujemo in se bomo srečevali še v prihodnosti, so prestrukturiranje delovnih mest in spremembe glede zahtevanih kompetence na številnih delovnih mestih. Namen doktorske disertacije je oblikovati model ključnih kompetenc v proizvodnih procesih v avtomobilski industriji in ugotoviti pomen kompetenc pri razvoju pametnih tovarn. Raziskavo smo izvedli v obliki študije primera. Vzorec udeležencev raziskave je bil namenski, vanj smo vključili tiste udeležence, za katere smo predvidevali, da bodo lahko na podlagi svojega položaja, referenc in izkušenj na obravnavanem področju veliko povedali o obravnavani temi. Za analizo kvalitativnih podatkov smo uporabili metodo analize vsebine. Rezultati naše raziskave nudijo vpogled za managerje, ki delajo v organizacijah, na katere močno vplivajo spremembe, ki jih prinaša Industrija 4.0. Strokovnjaki na kadrovskem področju lahko pridobijo koristne informacije za načrtovanje bodočih delovnih mest v proizvodnih procesih glede kompetenc, ki jih bodo zaposleni potrebovali za svoje delo. Poleg tega lahko oblikujejo kompetenčne modele na način, ki je skladen s trendi Industrije 4.0.

Disertacija je na vpogled TUKAJ

 

 

 

17. november 2020 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo