Zagovor doktorske disertacije - Martin Bizjak

24. 8. 2023 14.00 | Fakulteta za management, predavalnica 2

Zagovor doktorske disertacije

 

 

 

Martin Bizjak

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

Interno komuniciranje v globalnem projektnem timu

 

 Mentor: izr. prof. dr. Armand Faganel

  Fakulteta za management ǀ 24. avgust 2023 ǀ ob 14.00 ǀ predavalnica P2 

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

»Etnografska raziskava obravnava interno komuniciranje v globalnih projektnih timih. Osredotoča se na vlogo komuniciranja, dejavnike uspešnosti, vlogo kulturnih in jezikovnih razlik in IKT ter potrebna znanja in veščine. V prvem delu zajema kritičen pregled obstoječe literature na obravnavanem področju. V drugem delu je na osnovi analize podatkov, zbranih na vzorcu izbranega globalnega projektnega tima preko metod opazovanja z udeležbo, intervjujev in analize dokumentov, predlagan model odnosov med ključnimi prepoznanimi kategorijami. Na osnovi ključnih prepoznanih (ugotovljenih) pojmov, ki so plod soočenja rezultatov empiričnega dela raziskave z obstoječo literaturo, je osnovan teoretični model komuniciranja v globalnih projektnih timih.«

Disertacija je na vpogled v UP Univerzitetni knjižnici.

 

 

 

 

17. avgust 2023 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo