Zagovor doktorske disertacije - Nataša Koblar

7. 5. 2020 9.00 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Nataša Kobal

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

CULTURAL DISTANCE, COMPETITIVE ADVANTAGE AND FIRM PERFORMANCE OF SMALL AN MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN THE UNITED ARAB EMIRATES

Kulturna razdalja, konkurenčne prednosti in poslovna uspešnost malih in srednje velikih podjetij v Združenih arabskih emiratih

 

 

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo

Somentor: izr. prof. dr. Matevž Rašković

 

 

Koper ǀ 7. maj 2020 ǀ ob 9. uri
Fakulteta za management ǀ e-okolje ZOOM

DOSTOP DO ZAGOVORA V E-OKOLJU

Opomba: vsi udeleženci zagovora morajo imeti med zagovorom video povezavo in mikrofon izključen, da med zagovorom ne motijo kandidata in članov komisije.

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija je osredotočena na strategije internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij (MSP) v okviru trga Združenih arabskih emiratov s posebnim poudarkom na dejavnikih in moderatorjih, ki vplivajo na odločitev o načinu vstopa na tuji trg, ter uspešnostjo podjetja na tem trgu. Posebna pozornost je namenjena vrstam konkurenčnih prednosti, zmožnostim podjetij, njihovim poslovnim mrežam ter kulturnim, psihološkim, institucionalnim, administrativnim, ekonomskim in geografskim dimenzijam razdalje med domačim in tujim trgom. Ti dejavniki in moderatorji odločitve o načinu vstopa na tuji trg in na uspešnost podjetja so tudi prikazani v predlaganem konceptualnem modelu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava z rezultati analize, ki so tudi obravnavani v sklepu.

Disertacija je na vpogled TUKAJ

 

 

 

22. april 2020 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo