Zagovor doktorske disertacije - Petra Kunc

10. 4. 2020 14.00 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Petra Kunc

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

POVEZOVANJE SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN GOSPODARSTVA, UČINKI NA BREZPOSELNOST TER INOVATIVNOST

 

 

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Čepar

Somentor: prof. dr. Borut Likar

 

 

Koper ǀ 10. april 2020 ǀ ob 14. uri
Fakulteta za management ǀ e-okolje ZOOM

DOSTOP DO ZAGOVORA V E-OKOLJU

(Meeting ID: 376 521 546)

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija raziskuje problematiko povezovanja srednješolskega izobraževanja s potrebami gospodarstva ter učinke na brezposelnost mladih in inovativnost. V kvantitativnem delu raziskave s pomočjo regresijske analize analiziramo sekundarne podatke o brezposelnosti mladih in nekaterih dejavnikih te brezposelnosti. Bistvena ugotovitev regresijske analize je, da obstoječa povezanost gospodarstva ter sistema izobraževanja skozi kadrovske štipendije v Sloveniji ni ustrezna, kar je podlaga za zavrnitev postavljene hipoteze glede učinkov na brezposelnost mladih. Torej je treba sprejeti ukrepe, ki bodo to povezanost spodbudili in izboljšali. Odgovore na vprašanja, povezana s temi izzivi, ponujajo rezultati kvalitativne raziskave v okviru izvirnega modela povezovanja, s katerim bi izboljšali sodelovanje med obema sferama z namenom dviga zaposljivosti mladih.

Disertacija je na vpogled TUKAJ

 

 

 

30. marec 2020 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo