Zagovor doktorske disertacije Predraga Ljubotine

10. 6. 2019 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Predrag Ljubotina

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

DEJAVNIKI KARIERNE ODLOČITVE ŠTUDENTOV IZ DRUŽINSKIH PODJETIJ 

 

 

Mentor: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
Somentor: prof. dr. Jaka Vadnjal

 

 

 

Koper ǀ 10. junij 2019 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Družinska podjetja tradicionalno predstavljajo pomemben gradnik ekonomske ureditve države. Namen doktorske disertacije je proučiti široko področje kariernega namena študentov, ki izhajajo iz podjetniških družin. Potomci teh družin družinskemu podjetju le s sprejemom vloge naslednika zagotavljajo dolgoročen obstoj. Omenjena skupina mladih ljudi ima namreč za razliko od sovrstnikov na voljo tri možnosti. Lahko se zaposlijo, ustanovijo lastno podjetje ali sprejmejo vlogo naslednika v družinskem podjetju. Na njihovo odločitev vplivajo osebnostne lastnosti in okolje v vseh svojih pojavnih oblikah. V disertaciji skušamo z uporabo modelov logistične regresije pojasniti vpliv teh dejavnikov na namen karierne odločitve potomcev, ki izhajajo iz družinskih podjetij. V pričakovanju različnih rezultatov so modeli analizirani v dveh skupinah evropskih držav: tranzicijskih in tistih, ki imajo razvito obliko tržnega gospodarstva. Rezultati raziskave potrjujejo pričakovanja in omogočajo globlje razumevanje raziskanih relacij. Poleg tega predstavljajo številna vprašanja, ki so se ob tem odprla, dobro osnovo za prihodnje raziskave in nadaljnji razvoj tega pomembnega raziskovalnega področja. 

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

29. maj 2019 | FM

Družbena omrežja

Kazalo