Zagovor doktorske disertacije Tineta Bertoncla

7. 1. 2020 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica INNOlab

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Tine Bertoncel

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MANAGERIAL EARLY WARNING SYSTEM AND DECISION MAKING MODEL IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0

MANAGERSKI SISTEM ZGODNEJGA OBVEŠČANJA IN MODEL ODLOČANJA V KONTEKSTU INDUSTRIJE 4.0

 

 

Mentor: prof. dr. Maja Meško 

 

 

Koper ǀ 7. januar 2020 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica INNOlab

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju se managerji srečujejo s številnimi grožnjami in priložnostmi, še posebej je to izrazito v industrijah z visoko stopnjo tveganja. Sodobna podjetja, t.i. pametne tovarne so v Industriji 4.0, razvile sisteme zgodnjega obveščanja za zaznavanje mehkih opozorilnih signalov v poslovnem okolju, posebej nevarnost spremembe tehnologij. V naši raziskavi z metodo pol-strukturiranih intervjev proučujemo grožnje in priložnosti iz tehnološkega vidika, zlasti v povezavi z avtomatizacijo procesov na primeru študije primera pametne tovarne v avtomobiliski industriji v Sloveniji. Rezultati raziskave potrjujejo, da managerji dojemajo sistem zgodnjega obveščanja kot ključni dejavnik za hiter odziv na spremembe v poslovnem okolju in s tem za uspeh pametnega podjetja v industriji avtomobilskih delov, poleg racionalne strokovne analize in intuicije. Rezultat raziskave je lasten model kognitivno-vedenjskega managerskega sistema zgodnjega obveščanja v pametni avtomobilski tovarni. Poleg študije primera smo izvedli tudi bibliometrično analizo in analizo teme znanstvenih člankov in zaposlitvenih oglasov, v kontekstu sistemov zgodnjega obveščanja v Industriji 4.0.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

 

 

24. december 2019 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo