Zagovor doktorske disertacije - Željka Pećanin

18. 12. 2023 12.00 | Fakulteta za management, predavalnica 4

Zagovor doktorske disertacije

 

 

 

Željka Pećanin   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom 

Model nakupnega vedenja potrošnikov pri odločitvi za nakup »superživil« 

 Mentorica: prof. dr. Tina Vukasović

UP Fakulteta za management ǀ 18. december 2023 ǀ ob 12.00 ǀ predavalnica P4 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

»V današnjem času je na trgu vedno več izdelkov, ki zadovoljujejo potrošnikove potrebe. Številnim proizvajalcem, prodajalcem in navsezadnje tržnikom oglaševalcem v zadnjih desetletjih predstavlja esencialni izziv poznavanje potrošnikovega vedenja in dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nakupno odločitev. V raziskavi smo analizirali povezave med nakupnimi dejavniki in odločitvijo za nakup superživil v Republiki Sloveniji. Predstavili smo superživila ter poiskali nadomestke med avtohtonimi živili, pri čemer smo jih cenovno primerjali. S kvantitativno raziskavo smo prišli do ugotovitve, da je vodilni dejavnik, ki vpliva na odločitev potrošnikov za nakup superživil, oglaševanje. Ugotavljamo tudi, da potrošniki, ki imajo višji osebni dohodek, potrebujejo manjšo izpostavljenost oglaševanju v primerjavi s potrošniki z nižjim osebnim dohodkom, da bi se odločili za nakup superživil. V vsakem primeru bi bilo težko doseči, da se bodo potrošniki odločili za nakup superživil brez spodbude, v tem primeru oglaševanja.«

Disertacija je na vpogled v UP Univerzitetni knjižnici.

 

 

 

 

8. december 2023 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo