Zagovor doktorske disertacije Aleša Trunka

20. 6. 2018 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Aleš Trunk

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MODEL POZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST V EU

 

Mentor: prof. dr. Milan Vodopivec
Somentor: izr. prof. dr. Igor Stubelj 

 

 

Koper ǀ 20. junij 2017 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

V disertaciji je obravnavana primernost morebitnega pozavarovanja za primer brezposelnosti v državah Evropske unije glede ohranjanja ravni potrošnje brezposelnih in spodbujanja ekonomske učinkovitosti. Na podlagi študija literature, analize delujočega sistema pozavarovanja ZDA in analize obstoječih zavarovanj brezposelnosti v EU je zasnovan model pozavarovalnega sistema za primer brezposelnosti v EU. Modelska simulacija je izvedena na osnovi podatkov obstoječih zavarovanj za primer brezposelnosti v obdobju 2003–2013 v EU 20. Na izviren način so določeni višina pomoči in prispevki ter opredeljeni sprožilci. Disertacija dokazuje, da bi zasnovani model, ki temelji na ekonomski in finančni heterogenosti držav EU, prispeval k varovanju dohodka in ohranjanju ravni potrošnje ter deloval kot samodejni stabilizator gospodarstva.

 

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

8. junij 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo