Zagovor doktorske disertacije Aniko Noemi Turi

23. 9. 2016 16.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Aniko Noemi Turi 

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

THE INFLUENCE ON INTERNATIONAL LABOUR LAW PRINCIPLES
CONCERNING SOCIAL DIALOGUE ON MANAGEMENT STRATEGIES/
VPLIV NAČEL MEDNARODNEGA DELOVNEGA PRAVA
O SOCIALNEM DIALOGU NA STRATEGIJE MANAGEMENTA

Mentor: prof. dr. Zvone Vodovnik

 

Koper ǀ 23. september 2016 ǀ ob 16. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Načela mednarodnega delovnega prava so ključni elementi v kolektivnih delovnih razmerjih. Doktorska naloga proučuje kako lahko načela mednarodnega delovnega prava pozitivno vplivajo na vodstvene strategije prek socialnega dialoga. Socialni dialog zagotavlja komunikacijsko platformo med socialnimi partnerji in s tem dejansko ustvarja družbeno-gospodarski in družbeni razvoj. Poleg tega je socialni dialog ključni instrument pri načrtovanju družbenega razvoja, usklajevanja različnih interesov ter preprečevanja in reševanja sporov med socialnimi partnerji. Na podlagi analize mednarodnih pravnih aktov, njihove ugotovljene vrednosti in študije raziskav, je ena izmed najpomembnejših dodanih vrednosti socialnega dialoga razvoj zaupanja med socialnimi partnerji, ki so ključnega pomena za prihodnja delovnega razmerja.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

19. september 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo