Zagovor doktorske disertacije - mag. Bojan Dolar - ODPADE!

24. 10. 2022 15.00 | Fakulteta za management, Koper, INNOlab - P5

Zagovor doktorske disertacije - ODPADE

 

 

 

mag. Bojan Dolar

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju

 

 Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo

  

ZAGOVOR JE ODPADEL

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

»Namen raziskave je poglobljeno raziskati prvogeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju z vidika ključnih udeležencev, prenosnika in prevzemnika. Pridobiti se želi nova spoznanja, izboljšati znanje in razumevanje tega pojava ter prispevati k večji uspešnosti nasledstev vodenja. Osnova za raziskavo je kvalitativna multipla študija primera, ki vključuje šest srednje velikih slovenskih proizvodnih podjetjih s po tremi udeleženci, s katerimi smo izvedli polstrukturirane intervjuje in podatke analizirali z metodo analize vsebine. Rezultat raziskave je opredeljenih sedem kategorij in 22 podkategorij ter njihova vključitev v pet dimenzij konceptualnega okvira. Analiza in interpretacija privedeta do ugotovitev, ki odgovarjajo na vseh sedem raziskovalnih vprašanj. Najpomembnejša prispevka k znanosti sta Petdimenzionalni konceptualni okvir, ki omogoča celovito in poglobljeno obravnavanje medgeneracijskega nasledstva ter Nasledstvena usmeritev kot vodilo za sprožanje in uresničevanje nasledstva. Ugotovitve disertacije so uporabne za družinska podjetja in podjetniške družine ter predstavljajo podlago za nadaljnje raziskovanje tega pojava.«

Disertacija je na vpogled v knjižnici UP FM.

 

 

 

 

13. oktober 2022 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo