Zagovor doktorske disertacije - mag. Karin Birk Tot

9. 4. 2021 11.00 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

zagovor doktorske disertacije 

 

 

 

mag. Karin Birk Tot

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

VPLIV FUNKCIJ MANAGEMENTA NA POROČANJE O VARNOSTNIH ZAPLETNIH V ZDRAVSTVU

 

 Mentor: prof. dr. Mirko Markič

Somentor: doc. dr. Melita Peršolja

  

Koper ǀ 9. april 2021 ǀ ob 11. uri
Fakulteta za management ǀ e-okolje ZOOM

DOSTOP DO ZAGOVORA V E-OKOLJU

Opomba: vsi udeleženci zagovora morajo imeti med zagovorom video povezavo in mikrofon izključen, da med zagovorom ne motijo kandidata in članov komisije.

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

Namen doktorske disertacije je bil raziskati, v kolikšni meri in na kakšen način temeljne naloge managerjev (planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje) vplivajo na poročanje o varnostnih zapletih v zdravstvenih ustanovah. V izbrani zdravstveni ustanovi smo s pomočjo polstrukturiranih intervjujev izvedli kvalitativno raziskavo. Podatke in informacije smo pridobili od 24 intervjuvancev, od tega šest managerjev, šest zdravnikov, šest diplomiranih medicinskih sester in šest zdravstvenih tehnikov. Ugotovili smo, da managerji s pomočjo uporabe temeljnih nalog managerjev vplivajo na poročanje o varnostnih zapletih. Predlagamo, da bi se vršni managerji za vzpostavitev učinkovitejšega delujočega poslovno-organizacijskega sistema bolj enakomerno osredotočili na vse štiri temeljne naloge managerjev, s katerimi bi vzpostavili uspešnejše delovanje izbrane zdravstvene ustanove. Izidi naše raziskave imajo teoretične, raziskovalne in praktične implikacije za vse tiste, ki se ukvarjajo s poročanjem o varnostnih zapletih z vidika temeljnih nalog managerjev, ter prispevajo k njihovemu družbeno odgovornemu ravnanju in spodbujanju trajnostnega razvoja.

Disertacija je na vpogled TUKAJ

 

 

 

25. marec 2021 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo