Zagovor doktorske disertacije - mag. Žiga Peljko

16. 4. 2024 11.00 | Fakulteta za management, predavalnica 11

Zagovor doktorske disertacije

 

 

 

mag. Žiga Peljko

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

Vplivi podjetniške radovednosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in odprtosti na rast podjetja 

 

 Mentorica: izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič

  Fakulteta za management ǀ 16. april 2024 ǀ ob 11.00 ǀ predavalnica P11

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

»Namen raziskave je bil raziskati povezave med obravnavami psihološkimi konstrukti podjetnika in rastjo podjetja. Razviti so bili trije modeli, ki so vključevali naslednje povezave: prvi, med podjetniško radovednostjo, inovativnostjo podjetnika in rastjo podjetja, drugi, med podjetniško odprtostjo, ustvarjalnostjo podjetnika in rastjo podjetja, tretji, med podjetniško radovednostjo v interakciji z ustvarjalnostjo podjetnika in rastjo podjetja. Modeli s hipotezami so bili empirično preverjeni z modeli strukturnih enačb. Podatki za to raziskavo so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom. Vzorec je obsegal 851 podjetnikov podjetij z do 250 zaposlenimi v treh evropskih državah: Sloveniji, Srbiji in Latviji. Ta raziskava dopolnjuje znanje o osebnosti v podjetništvu in managementu malih podjetij.«

Disertacija je na vpogled v UP Univerzitetni knjižnici.

 

 

 

 

8. april 2024 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo