Zagovor doktorske disertacije mag. Katje Lautar

21. 9. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

mag. Katja Lautar 

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

UČINKOVITOST POLITIKE SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI V SLOVENIJI

Mentor: prof. dr. Matjaž Novak

 

Koper ǀ 21. september 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Tema doktorske disertacije je proučevanje (ne)učinkovitosti slovenske politike spodbujanja konkurenčnosti v obdobju 2006–2012. Na podlagi deskriptivne analize o povezavi med rastjo in razvojem države je z metodama DEA in SFA proučenih pet hipotez; na makro ravni držav in mikro ravni (1) vzorec podjetij dejavnosti od C do N z več kot enim zaposlenim, (2) skupine dejavnosti CDE, F, GHI, JK, L−N in (3) sektor 25 (več kot 20 zaposlenih). Izračunano tehnično in stroškovno učinkovitostno mejo panela podjetij (ali držav) presojamo z vidika državnih pomoči. Na podlagi proučevanj Slovenija (in njeno podporno okolje) nikoli ni bila najučinkovitejša. Učinkovitost se podjetju v sektorju 25 (proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in naprav) dvigne, če podjetje prejme pomoč v tekočem in predhodnem letu, povprečno za 0,03 %.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

14. september 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo