Zagovor doktorske disertacije mag. Mateje Vadnjal

30. 1. 2019 11.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

mag. Mateje Vadnjal

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

ZNAČILNOSTI ČLOVEŠKEGA IN SOCIALNEGA KAPITALA PODJETNIC
V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH 

 

 

Mentorica: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

 

 

 

Koper ǀ 30. januar 2019 ǀ ob 11. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

V doktorski disertaciji proučujemo žensko podjetništvo s poudarkom na dejavnikih človeškega kapitala in socialnega kapitala v povezavi z življenjskim obdobjem ženske. Spletni vprašalnik je bil razvit v okviru aplikacije 1KA in poslan na elektronske naslove slovenskih podjetnic, pridobljene prek javno dostopne baze. Za preverjanje hipotez, ki smo jih potrjevali s stopnjo tveganja 5 % (p ≤ 0,05), je bila uporabljena hi-kvadrat statistika, analiza variance in diskirminantna analiza. Podjetnice v različnih življenjskih obdobjih imajo različne predhodne podjetniške izkušnje, različne predhodne managerske izkušnje, različno ocenjujejo stopnjo vpliva staršev, prijateljev in znancev na njihovo podjetniško pot. Podjetnice v različnih življenjskih obdobjih se razlikujejo in potrebujejo različno obravnavo in spodbudo. V Sloveniji je izvedenih malo študij, ki se ukvarjajo z ženskim podjetništvom. Rezultati te raziskave pomenijo prispevek k razumevanju izzivov ženskega podjetništva v Sloveniji in dajejo pomembna izhodišča za pripravo programov in ukrepov za spodbujanje podjetništva žensk, ki jih oblikujejo vlada in različne razvojne agencije.

 

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

14. januar 2019 | FM

Družbena omrežja

Kazalo