Zagovor doktorske disertacije mag. Sabine Žampa

18. 12. 2018 8.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

mag. Sabina Žampa

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

SUBVENCIJE IN USPEŠNOST PRI TRAJNOSTNEM RAZVOJU PODJETIJ

 

 

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec 

 

 

Koper ǀ 18. december 2018 ǀ ob 8.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija raziskuje povezanost med subvencijami, raziskavami, razvojem in inovacijami (RRI) ter trajnostnim razvojem na področju gospodarstva. V kvantitativno raziskavo je bilo vključenih 6190 podjetij. Podatki za pripravo empirične analize so bili zbrani prek javnih baz podatkov (finančni kazalniki), vprašalnika in podatkov Ministrstva za finance. Po posameznem področju se je opredelilo faktorje, med katerimi so se iskale povezave s subvencijami. Ugotovitve nakazujejo na šibko povezanost med finančnimi kazalniki, posameznimi faktorji RRI in trajnostnega razvoja ter subvencijami. Raziskava lahko pomembno vpliva na oblikovanje prihodnjih politik za področje kohezijske politike.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

4. december 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo