Zagovor doktorske disertacije mag. Vojka Kaluža

19. 9. 2016 18.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

mag. Vojko Kaluža 

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

VPLIV DEJAVNIKOV ČLOVEŠKEGA KAPITALA IN ORGANIZACIJSKE KLIME
NA USPEŠNOST POSLOVANJA TURISTIČNIH AGENCIJ

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec

 

Koper ǀ 19. september 2016 ǀ ob 18. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija raziskuje vpliv dejavnikov človeškega kapitala in organizacijske klime na uspešnost poslovanja turističnih agencij in njihovih poslovalnic v Sloveniji. Glede na slovensko klasifikacijo dejavnosti je njihova glavna dejavnost organiziranje potovanj, potovalnih agencij ali rezervacij in drugih s potovanji povezanih dejavnosti. Kvantitativna raziskava temelji na analizi pisnih vprašalnikov na osnovi vzorca 103 turističnih agencij in njihovih poslovalnic, kjer je sodelovalo 336 anketirancev, ki so bili glede na funkcijo zaposlitve lastniki/managerji/vodje in drugi zaposleni. Celotni strukturni model ponazarja povezanost človeškega kapitala in organizacijske klime z uspešnostjo poslovanja turističnih agencij. Raziskava kaže, da obstaja povezanost med vključenimi spremenljivkami konstrukta človeškega kapitala in konstrukta organizacijske klime, prav tako pa tudi povezanost med spremenljivkami konstrukta človeškega kapitala in spremenljivkami konstrukta organizacijske klime ter uspešnostjo poslovanja.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

12. september 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo