Zagovor doktorske disertacije Maje Trošt

12. 2. 2019 14.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Maja Trošt

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

DEJAVNIKI STOPNJE TVEGANJA REVŠČINE PO STATISTIČNIH REGIJAH V SLOVENIJI

 

 

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec

 

 

 

 

Koper ǀ 12. februar 2019 ǀ ob 14. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija obravnava stopnjo tveganja revščine v dvanajstih statističnih regijah v Sloveniji. Proučevan je vpliv posameznikovih lastnosti, lastnosti gospodinjstva, v katerem prebiva in makroekonomskega okolja. Raziskava je narejena na podatkih, pridobljenih z EU-SILC-anketo, ki je obvezna za vse države članice EU in ki jih za Slovenijo zbira SURS. Ocenjeni probit model prikazuje pomembnost posameznih v analizo vključenih lastnosti in njihovo razlikovanje glede na statistične regije, za katere velja, da so predvsem ekonomsko različno razvite. Raziskava prispeva k spoznanjem, da so pri soočanju s problematiko revščine pomembni vsi trije sklopi proučevanih dejavnikov, osebnostne lastnosti, lastnosti posameznika in makroekonomskega okolja, ki lahko pomembno prispevajo k regionalni, socialni, zaposlitveni in ostalim politikam v državi.

 

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

28. januar 2019 | FM

Družbena omrežja

Kazalo