Zagovor doktorske disertacije Patricie Blatnik

11. 5. 2017 10.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Patricia Blatnik 

   

   bo zagovarjala doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MODEL EKONOMSKE UČINKOVITOSTI MREŽE SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Somentorica: izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten

 

Koper ǀ 11. maj 2017 ǀ ob 10. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B3

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Doktorska disertacija proučuje mrežo sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki predstavlja eno izmed temeljnih iztočnic pri oblikovanju zdravstvene politike. Pri oblikovanju mreže zdravstvene dejavnosti je treba slediti cilju maksimiranja ekonomske učinkovitosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti in cilju maksimiranja dostopnosti izvajalcev zdravstvenih storitev do posameznega bolnika. Raziskava je pokazala, da lahko na podlagi analiziranja mer učinkovitosti izvajalcev sekundarne zdravstvene dejavnosti, na podlagi definiranja njihove optimalne velikosti in na podlagi opredelitve optimalnih lokacij ter števila izvajalcev sekundarne zdravstvene dejavnosti, oblikujemo učinkovito mrežo sekundarne zdravstvene dejavnosti. Raziskava prispeva rezultate in spoznanja, ki so pomembna tako pri poglobljenemu razumevanju mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti, kot tudi pri razumevanju mreže zdravstvenega varstva na sploh, kar je ključno za oblikovanje učinkovitega zdravstvenega sistema.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

25. april 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo