Zaključna konferenca projekta I.D.E.A.

19. 4. 2024 9.30 | Gospodarska zbornica Slovenije

VABILO

  

 

Vabljeni na zaključno konferenco projekta I.D.E.A. - Internationalization and Digitalization European Approach 

19. 4. 2024 od 9.30 do 13.00 ure na 

Gospodarski zbornici Slovenije (poslovna Oaza, 7. nadstropje)

V sodobnem evropskem poslovnem okolju je vloga malih in srednjih podjetij (MSP) neprecenljiva. MSP so hrbtenica gospodarstva in pomembno prispevajo k inovacijam, zaposlovanju in gospodarski rasti. Po podatkih Evropske komisije MSP predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU, zaposlujejo približno 70 milijonov ljudi in ustvarijo približno 60 % celotne dodane vrednosti v zasebnem sektorju. Vendar se MSP ob hitrem razvoju digitalne dobe soočajo z nujno potrebo po sprejetju digitalizacije, da bi ostala konkurenčna in uspela na vse bolj povezanem svetovnem trgu.

V ospredju argumentov za digitalizacijo je realnost svetovne konkurence. V današnjem hiperpovezanem svetu postajajo geografske meje vse manj pomembne, saj podjetja poslujejo na globalni ravni. Da bi lahko učinkovito konkurirala, morajo mala in srednje velika podjetja uporabiti digitalne tehnologije za racionalizacijo poslovanja, povečanje učinkovitosti in razširitev svojega dosega zunaj tradicionalnih trgov.

Nove tehnologije, kot so umetna inteligenca (AI), internet stvari (IoT) in »blockchain«, MSP-jem ponujajo možnosti brez primere za inovacije njihovih izdelkov, storitev in poslovnih modelov. S sprejetjem digitalizacije lahko MSP-ji sprostijo nove tokove prihodkov, vstopijo na nove trge in dolgoročno spodbujajo trajnostno rast.

Osrednji cilj projekta je razvoj trajnostnih, multidisciplinarnih pristopov usposabljanja, ki so usklajeni z operativnimi potrebami MSP-jev. Z umerjanjem usposabljanja na podlagi temeljitih analiz zahtev podjetij želi projekt zmanjšati neskladje med spretnostmi, ki jih ustvarjajo sistemi usposabljanja, in spretnostmi, ki jih zahteva razvijajoče se poslovno okolje.

 

Lepo vabljeni!

Program konference

Prijava na konferenco

 

 

  • Univerza na Primorskem Universita' del Litorale,

  • Fakulteta za management, prof. dr. Anita Trnavčević, prof. dr. Roberto Biloslavo, prof. dr. Tina Vukasović,

  • Fakulteta za turistične študije – TURISTICA, izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec,

  • Università Politecnica delle Marche - UNIVPM (Italija),

  • Research Centre for the Global Economy (Poljska),

  • CONFORM in Pavia Sviluppo (Italija),

  • Camara Italiana de Barcelona in PIMEC (Španija),

  • HELLENIC AMERICAN UNION (Grčija).

 Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 299.450,00 EUR.

  

 

 

 


 

 

26. marec 2024 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo