Dogodki Fakultete za management 4/63

2023

30. 1. 2023 8.30
Fakulteta za management, v živo, Predavalnica INNOlab

Komunikacija v poslovnem svetu pomeni eno od temeljnih orodij za delo. Dobra komunikacija na delovnem mestu vpliva na zaupanje med posamezniki ter prispeva k poslovnem uspehu in dobremu počutju znotraj organizacij (Opitz in Hinner 2003, Segrin 2014).

17. 1. 2023 10.30
Fakulteta za management, P10

Obveščamo, da nas bo 17. januarja 2023 ob 10.30 uri obiskal gost iz prakse, dr. Primož Dolenc, viceguverner Banke Slovenija. Predstavil bo temo z naslovom "Izzivi in prihodnost denarne politike ECB". Predavanje se bo odvilo v okviru predmeta UN Finančni trgi, institucije in instrumenti na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Management, pri izr. prof. dr. Suzani Laporšek. P10 | 17. januar 2023 | ob 10.30

10. 1. 2023 14.30
Fakulteta za management, P10

V predavanju z naslovom Upravljanje bilance banke bo gost mag. Matic Novak na primeru NLB Skupine predstavil praktične vidike bančnega managementa. Osnovna tema predavanja bo iskanje ravnovesja med profitabilnostjo in izpostavljenostjo tržnim tveganjem, identifikacija ključnih dejavnikov dolgoročno uspešnega poslovnega modela in spoznavanje z orodji, ki jih banka uporablja za prilagajanje na spreminjajoče se poslovno okolje.

25. 1. 2023 9.30
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica, predavalnica 201

Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma za kmetijah« CRP »VINGATUR« (V5-2030) – MKGP in ARRS. Sklepni znanstveno-strokovni simpozij »SEDANJOST IN PRIHODNOST VINSKEGA IN GASTRONOMSKEGA TURIZMA NA TURISTIČNIH KMETIJAH SLOVENIJE« bo potekal v Portorožu, na UP FTŠ Turistica, predavalnica 201, v sredo, 25. 1. 2023, od 9.30 dalje.

10. 1. 2023 16.30
Fakulteta za management, P2

Obveščamo, da nas bo 10. januarja 2023 ob 16.30 uri obiskal gost iz prakse, Matic Kadliček, univ. dipl. psih., ki je direktor Video centra d.o.o. Predstavil bo temo z naslovom "Kako coaching in humor prispevata k poslovnemu učinku (ROI)?". Predavanje se bo odvilo v okviru predmeta B2M Vodenje na magistrskem študijskem programu druge stopnje Management, pri doc. dr. Ani Arzenšek. P2 | 10. januar 2023 | ob 16.30

3. 1. 2023
Fakulteta za management

Obveščamo, da bomo v času od 3. do 13. januarja 2023 gostili predavatelja, dr. Arne Baruca iz Texas A&M University San Antonio v okviru projekta GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem. V času svojega gostovanja bo predaval pri predmetu Marketing na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management.

2022

20. 12. 2022 12.15
Fakulteta za management, Koper, ZOOM e-okolje

Mednarodne izmenjave študentov so vedno zelo priljubljene in zaželene. Tudi letos je nekaj naših študentov na izmenjavi v tujini in prav tako nekaj študentov gostujemo pri nas. Na predstavitvi se nam bo pridružil tudi eden od teh študentov ter vz vami delil svoje izkušnje s tujine. PRIJAVITE SE ZDAJ!

7. 12. 2022 16.30
Fakulteta za management, P2

Obveščamo, da nas bo v času od 5. do 9. decembra 2022 obiskal gostujoči predavatelj, dr. David McArdle iz University of Stirling, Stirling Law School, Scotland, ki ga na UP FM gostimo v okviru projekta GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem. V času svojega gostovanja bo predaval pri predmetu Pravni vidiki poslovodenja na magistrskem programu Management in magistrskem programu Pravo za management ter pri predmetu Filozofija na magistrskem programu...

15. 12. 2022 15.00
Fakulteta za management, Koper, P6

Eden najpomembnejših gonil gospodarske rasti in socialno-ekonomske blaginje so raziskave in inovacije (R&I). Medtem ko imajo raziskave ključno vlogo v gospodarstvu, ki temelji na znanju, so inovacije bistvene za zagotavljanje intelektualnega kapitala, potrebnega za rast takšnega sistema.

28. 11. 2022 10.00
Fakulteta za management, Koper, P11

Mag. Bojan Dolar bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju"

Družbena omrežja

Kazalo