Izobraževanje za podjetja

Fakulteta za management organizira aktualne tečaje in seminarje ter različna usposabljanja za gospodarske in negospodarske organizacije. Izvajajo jih pretežno habilitriani visokošolski učitelji in raziskovalci na fakulteti.
Poseben posluh ima Fakulteta za management za organizacijo in izvedbo izobraževanj po naročilu, po meri naročnika. 
Vsaka katedra ponuja nekaj izhodiščnih tem, iz katerih lahko na podlagi izzivov gospodarstva nastanejo primeri dobrih praks, predvsem pa pozitiven premik v poslovanju gospodarskega subjekta.

KATEDRA ZA PRAVO 
 • Kapitalsko investiranje v podjetje
 • Prestrukturiranje kapitala podjetja (predlog: skupaj s Katedrama za ekonomijo in finance)
 • Javno zasebna partnerstva
 • Trajnostni razvoj: Ravnanje z odpadki
 • Trpinčenje na delovnem mestu (pravni in drugi vidiki)
 • Spodbujanje inovativnosti zaposlenih (pravni in drugi vidiki)

 

KATEDRA ZA EKONOMIJO
 • Nepovratna sredstva za podjetja
  Možnosti prijav, napake pri prijavah, priprava prijav, bilančni podatki, morebitne težave, in podobno

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT
 • Managerska orodja: Od managementa kakovosti do modela odličnosti EFQM
  – Zakaj potrebujemo managerska orodja s primeri uporabe
  – Predstavitev uporabe modela odličnosti na primerih organizacij
  – Načini samoocenjevanja in praktična uporaba samoocenjevanja
  – Uvajanje modela odličnosti EFQM

 

KATEDRA ZA MARKETING
 • Vstop podjetja na tuji trg  modeli, značilnosti,  specifičnosti
 • Tveganja v mednarodnem poslovanju  katere so in možnosti njihovega obvladovanja
 • Financiranje v mednarodnem poslovanju načini, prednosti, slabosti
 • Marketing management za izbrani izdelek/storitev
 • Elementi in značilnosti marketinškega komuniciranja za izbrano podjetje
 • Značilnosti marketinga uvedbe novega izdelka/storitve na trg 

 

KATEDRA ZA POSLOVNO INFORMATIKO
 • Usposabljanje za Moodle – uporablja se za e-usposabljanja v podjetjih
 • Tečaj za uporabo LibreOffice  odprtokodna, brezplačna pisarniška zbirka, ki nadomešča Microsoftov paket MS Ofiice, za katero morajo podjetja plačat licence. Z LibreOffice licenc ni potrebno plačat in tako lahko zmanjšajo stroške.

 

KATEDRA ZA POLITOLOGIJO, SOCIOLOGIJO, KOMUNICIRANJE, ETIKO IN KULTUROLOGIJO V MANAGEMENTU
 • Kako prepoznati manipulativno komuniciranje
 • Kako komunicirati z ljudmi, ki manipulirajo
 • Kako postaviti mejo
 • Komunikacija s težavnimi sodelavci
 • Vloga čustev pri komuniciranju
 • Vloga neverbalne komunikacije 
 • Vloga naučenih vzorcev komuniciranja pri komunikaciji

 

KATEDRA ZA TUJE POSLOVNE JEZIKE
 • Predavanja iz angleške in italijanske poslovne korespondence
 • Pisanje življenjepisov in spremnih dopisov
 • Pomen poznavanja tuje kulture za poslovanje
 • Tečaji angleškega jezika

Katedra za tuje jezike UP FM ponuja podjetjem tudi naslednje možnosti za sodelovanje:

1. Organiziranje specializiranih jezikovnih tečajev za podjetja in ustanove:

 • tečaje splošne angleščine na vseh ravneh (20-60 urni ali skladno z dogovorom)
 • osvežitveni tečaj poslovne angleščine (20-30 urni ali skladno z dogovorom)
 • začetni tečaj poslovne angleščine (30 urni ali skladno z dogovorom)
 • nadaljevalni tečaj poslovne angleščine (30 urni ali skladno z dogovorom)
 • poslovna angleščina za managerje (skladno z dogovorom)
 • 10-urni specializirani moduli (teme: globalizacija, e-poslovanje, management, marketing, oglaševanje, zaposlovanje, podjetništvo, internet, bančništvo, združitve in prevzemi podjetij, predstavitve, sestanki ...)

Vsi tečaji so na voljo v klasični in kombinirani obliki (v obliki kontaktnih ur in/ali v e-učilnici, torej prek spleta). Vsa gradiva so aktualna in pripravljena skladno z željami in potrebami zaposlenih.

2. Spodbujanje učinkovitih načinov učenja in poučevanja (jezikovnega in siceršnjega)

3. Opravljanje prevodov in lektoriranj strokovnih besedil za potrebe gospodarstva 

4. Jezikovno testiranje kandidatov za zaposlitev ter izdajanje internih potrdil in izvedenskih mnenj o znanju jezika

5. Svetovanje na področju tujih poslovnih jezikov (oblikovanje primernih jezikovnih strategij za podjetja)

Če imate konkretnejši izziv, vas vabimo, da nas kontaktirate in prepričani smo, da bomo na Fakulteti za management našli ustrezne strokovnjake, ki bodo za vas pripravili konkreten in optimalen izobraževalni program.

Kontaktna oseba: dr. Jana Hojnik

 

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo