Projekti z gospodarstvom

Fakulteta za management Univerze na Primorskem posveča posebno skrb sodelovanju z gospodarstvom.

Glavna aktivnost je usmerjena k izvajalcem strokovne prakse, ki sprejme študente z namenom, da pridobijo konkretna znanja v poslovnem svetu ter potrebno kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju, izvajanju in vodenju dela.

Vedno bolj se zavedanje širi na učinkovito sodelovanje med fakulteto in gospodarskimi družbami, ki prinaša obojestranske koristi. To je usmerjeno v spodbujanje podjetništva, vzpostavitev najboljših praks, predstavitev podjetja študentom in zaposlenim ter navsezadnje, »vzgoja« in iskanje potencialnih ključnih kadrov za gospodarstvo.

V zadnjih letih pa fakulteta posebno pozornost namenja Skupni akademiji Fakultete za management Univerze na Primorskem in Moskovske šole ekonomike Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova. Temelj tega sodelovanja je usmerjenost v mednarodno sodelovanje, ki daje ob akademskem sodelovanju velik poudarek diseminaciji rezultatov na področje uspešnega in poglobljenega gospodarskega sodelovanja, študentom iz obeh držav pa odpira nova vrata v skupni svet.

 

 

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo