Študij in poslovni svet

Fakulteta za management je poslovna šola, zato je naša zaveza dati študentom kredibilno popotnico za vstop v poslovni svet. Študij na fakulteti je močno povezan in prepleten s poslovno prakso, kar študentom že med študijem ponuja številne podjetniške izzive in poslovne priložnosti ter jim odpira vrata v poslovni svet.

Študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa Management opravljajo obvezno strokovno prakso v okolju, kjer pridobijo vpogled v delovanje organizacije, njeno strukturiranost, cilje, poslanstvo in vizijo. Študenti univerzitetnega študijskega programa opavljajo prakso v okviru izbirnih vsebin.

Pedagoški proces je za študente zanimivejši in vsebinsko bogatejši, če pri predavanjih občasno sodelujejo gosti iz prakse, ki predstavijo tematiko predavanj s primeri iz prakse, dejanskim delovanjem neke ustanove in jo tako bolj približajo študentom. Z enakim namenom fakulteta organizira za študente tudi oglede različnih slovenskih podjetij.

Možnosti in priložnosti za mreženje odpira tako študentom, kot tudi podjetnikom in fakulteti festival inovativnosti festINNO, ki je platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva.

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo