Mednarodna vpetost

Na spletnih straneh mednarodne dejavnosti najdete številne informacije, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje. Predstavljamo vam različne programe študijskih izmenjav, kot so Erasmus+, CEEPUS in druge možne izmenjave.

Služba za mednarodno sodelovanje skrbi tudi za tuje študente, predavatelje in strokovne sodelavce, ki pridejo na izmenjavo na našo fakulteto.

 

Družbena omrežja

Mednarodna vpetost

Kazalo