Izmenjave zaposlenih

Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja ena od najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Izmenjave se izvajajo tako na področju izobraževanja, kot na področju raziskovalnega dela, na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov.

Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki strmi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomatov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. 

UP FM učiteljem ter strokovnim sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave tekom študijskega procesa na partnerskih institucijah v obliki predavanj za učitelje ter v obliki usposabljanja za strokovne sodelavce preko različnih programov (Erasmus+, Ceepus in drugih).

vir: www.cmepius.si

Več informacij v zvezi z razpoložljivimi možnostmi izmenjav zapolenih preverite v mednarodni pisarni fakultete.

Družbena omrežja

Mednarodna vpetost

Kazalo