Projekti

Na Fakulteti za management si vseskozi prizadevamo za večjo internacionalizacijo študija in odpiranje fakultete v mednarodno okolje, kar uspešno uresničujemo s sodelovanjem pri različnih projektih, ki omogočajo oziroma krepijo mednarodno vpetost fakultete.

V okviru dveh projektov izmenjujemo znanja in izkušnje na področju poučevanja med domačimi in tujimi visokošolskimi učitelji ter tako obogatimo tudi študijske izkušnje študentov.

GOST UP je projekt v okviru katerega gostimo tuje visokošolske učitelje in strokovnjake. Pri projektu Mobilnost visokošolskih učiteljev pa na univerzo v tujini gredo visokošolski učitelji zaposleni na Fakulteti za management.  

 

GOST UP 2019 - 2022

MOBILNOST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2018 - 2021

 

GOST UP 2017 - 2018

MOBILNOST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017 - 2018

 

 

Družbena omrežja

Mednarodna vpetost

Kazalo