Študentske izmenjave

Programi sodelovanja na področju terciarnega izobraževanja ponujajo dodiplomskim in podiplomskim študentom možnost študentske izmenjave, kar pomeni, da lahko določen del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje opravijo na drugih izobraževalnih ustanovah v tujini.

Študentske izmenjave omogočamo v okviru programov mobilnosti Erasmus+, Ceepus in drugih oblik izmenjav.

Z izmenjavami študenti spoznajo študentsko in delovno življenje v tujini. Obenem pa so izmenjave tudi priložnost za osebnostno rast, pridobivanje življenjskih izkušenj in novih poznanstev, boljšo zaposljivost, učenje tujih jezikov, spoznavanje drugih kultur, širjenje obzorja ...

Dodatne informacije


Marisol Pribac
Mednarodna pisarna, 
Referat za študentske zadeve 

 05 610 20 27
 erasmus.student@fm-kp.si

Uradne ure

 

 

 

Družbena omrežja

Mednarodna vpetost

Kazalo