Druge izmenjave

Študenti imajo možnost študijskih izmenjav tudi izven programov mobilnosti, in sicer na podlagi sklenjenih sporazumov med visokošolskimi ustanovami.  UP Fakulteta za management ima sklenjen sporazum za izmenjave študentov kanadsko Fakulteto za management Univerze v Lethbridgeu (University of Lethbridge, Faculty of Management, Lethbridge, Alberta, Canada).  V primeru izmenjave z navedeno ustanovo študent ne plača stroškov šolnine, ostale stroške (nastanitev, prehrana, prevoz, knjige, šport idr.) pa si krije sam. Za več informacij stopite v stik z mednarodno pisarno Fakultete za management.

Družbena omrežja

Mednarodna vpetost

Kazalo