Izbirnost in mobilnost

Določen delež študijskih obveznosti se lahko opravi v okviru izbirnosti bodisi na svoji fakulteti ali na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in tujini ali v okviru mobilnosti na tujih partnerskih institucijah s katerimi ima UP FM sklenjen bilateralni sporazum. Tako pridobljene kreditne točke lahko uveljavijo kot del opravljenih obveznosti v študijskem programu na Fakulteti za management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo