Aktualne podjetniške zgodbe

06-339  Aktualne podjetniške zgodbe

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Glavni cilj je, da študentje razumejo razsežnosti podjetništva. Dodatni cilj je na osnovi predstavljenih podjetniških zgodb vzpodbuditi študente k razmišljanju o podjetniških karierah.

Vsebina

  • Namen in problematika razvoja podjetja od nastanka do morebitne podjetniške žetve.
  • Zgodbe uspešnih podjetnikov iz različnih dejavnosti, s poudarkom na različnih perspektivah podjetništva: start-up podjetništvo; študentsko podjetništvo; notranje podjetništvo; socialno podjetništvo; družinsko podjetništvo; tehnološko podjetništvo; drugo.
  • Ključni trendi v podjetništvu in možnosti podpornega okolja.
  • Spoznavanje novih tehnologij za dviganje konkurenčnosti MSP (npr. 3D printanje, obogatena resničnosti…).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo